Røde Kors’ Eftersøgningstjeneste

Alle har ret til vished om, hvad der er sket med deres familie. Røde Kors’ Eftersøgningstjeneste hjælper mennesker med at genetablere kontakten til deres nærmeste. Det har vi gjort i næsten 150 år, uanset hvor og hvordan familierne er blevet adskilt.

Hvert år mister tusindvis af mennesker kontakten med deres nære, som følge af krige, katastrofer og konflikter. Uvisheden holder mennesker i en udsat situation, hvor bekymring og magtesløshed fylder alt.

Røde Kors’ Eftersøgningstjeneste er en del af det unikke globale netværk, Restoring Family Links. Vi samarbejder på tværs af 190 lande for at;

  1. Eftersøge familiemedlemmer
  2. Sende personlige beskeder, hvor al anden form for kommunikation såsom internet og telefonnet er brudt ned
  3. Anskaffe fængselsbevis til mennesker, der fx har været krigsfanger, og som har brug for rehabilitering for at finde fodfæste


I 2017 hjalp Røde Kors’ Eftersøgningstjeneste 50 mennesker i Danmark med at genetablere kontakten til deres nærmeste. På verdensplan arbejdede vi med mere end 73.000 sager i 2016. Der kommer ikke færre sager, selvom verden oplever markant teknisk og kommunikativ udvikling. Eftersøgningssagerne er talrige og mere komplekse og udfordrende, fordi de foregår som led i væbnede og langvarige konflikter, undervejs på flugtruten og mellem familiemedlemmer, hvor den yngste eller ældste generation ikke er vant til moderne kommunikationsmidler.

Har du mistet kontakten til din familie – eller kender du nogen, der har? Så kontakt tracing@rodekors.dk

Vores globale netværk Restoring Family Links muliggør effektiv eftersøgning i hele verden. Læs mere her: https://familylinks.icrc.org/

Da jeg hørte hans stemme var jeg slet, slet ikke i tvivl. Det var et helt ubeskriveligt øjeblik. Han spurgte straks, hvordan det gik med vores datter, og vi græd og kunne ikke holde op med at græde. Samtidig var der så meget, vi skulle fortælle hinanden om alt det, der var sket i de fem år. Det var meget, meget overvældende

fortæller Rani der fandt sin mand igen på Eftersøgningstjenestens onlineportal Trace the Face.Se hvordan Eftersøgningstjenestens onlineportal "Trace the Face" har hjulpet familier med genforeningen:

 

VIL DU VIDE MERE?

Du kan læse mere om Eftersøgningstjenestens globale netværk og udvikling på Restoring Family Links https://familylinks.icrc.org/