Program i Armenien og Georgien


Med støtte fra EU hjælper Dansk Røde Kors både det lokale beredskab og den sårbare del af befolkningen i Georgien og Armenien.

Befolkningen i Georgien og Armenien har en risiko på hele 80 procent for at opleve naturkatastrofer som jordskælv, oversvømmelser og tørke. Naturkatastroferne har særligt store konsekvenser for den sårbare del af befolkningen, som udgør omtrent 37 procent.

Begge lande har begrænset kapacitet til at håndtere disse naturkatastrofer og er sjældent forberedte, hvilket kun forværrer konsekvenserne af naturkatastrofer for den sårbare befolkning.

Det ønsker Røde Kors at lave om på gennem projektet ”Ready 2 Respond”.

Eu projekt1
Eu projekt2

Stærke lokale organisationer

Dansk Røde Kors har et tæt samarbejde med Røde Kors i Armenien og Georgien med henblik på at styrke kapaciteten hos både Røde Kors samt hos de nationale beredskabsmyndigheder til at respondere på naturkatastrofer.

Projektet ”Ready 2 Respond” vil være et innovativt bidrag til armensk og georgisk Røde Kors’ katastrofeberedskab og de aktiviteter, der sigter efter at etablere Cash Transfer Programming såvel som protokoller for tidlig handling i fremtidige respons-operationer.

Konkret vil det ske igennem praktiske øvelser med Røde Kors frivillige og beredskabsmyndigheder, således at organisering og koordination mellem de forskellige aktører samt involvering af lokalsamfundene i det civile beredskab bliver forbedret.

Gennem projektet vil Røde Kors-ansatte og frivillige blive trænet i psykosocial støtte til katastroferamte borgere, således at traumer som følge af naturkatastroferne bliver håndteret.

Projektperioden er to år frem til afslutning af 2020 og er muliggjort med støtte fra ECHO.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo