Når dine fadderbørn bliver voksne…

Malawis unge skal bære landets fremtid. Og det er en stor opgave i et af verdens fattigste lande, hvor udfordringerne er mange. Du er med til at sikre viden og værktøjer til at tackle nogle af de største problemer.

Unge fra 31 lokale afdelinger sidder klar til at fordybe sig i ungdomskonferencen om tidens store emner i Malawi. Der er undervisning i, hvordan man får indflydelse på afgørende lokale beslutninger. Der er workshops i, hvordan naturkatastrofer kan håndteres endnu bedre. Og så er der oplæg fra unge iværksættere om, hvordan man skaber sin egen virksomhed i et land, hvor arbejdsløsheden er tårnhøj.

Fotos: Ida Schmidt Petersen, juni 2019. Hold musen over de små billeder for at se fototekster.

”Om 3-5 år ser Malawis ungdom helt anderledes ud”

Slut med at brænde skrald

Bob holder et inspirerende oplæg om sit affaldshåndteringsfirma. Der er ingen kommunale skraldeordninger, så plastflasker og andet affald flyder i gaderne. Mange brænder skraldet selv for at komme af med det. Men det er sundhedsskadeligt og skaber risiko for ildebrand. Det er en stor fare i den tørre tid. Derfor er der kunder nok til Bobs virksomhed, der indsamler, sorterer og genanvender så meget som muligt.

Biokul sparer træ

Deltagerne bliver undervist i at fremstille biokul. Det er et billigt brændsel, som man laver selv af blade og rester fra majskolber. Der er blevet fældet alt for meget træ, og det gør Malawi sårbar over for klimaudsving. Træernes rodsystemer hjælper nemlig med at aflede vandmasser i regntiden og holde jorden fugtig i tørketiden, så man kan dyrke afgrøder. Derfor er det afgørende at skabe billige og bæredygtige alternativer til at bruge træ som brændsel.

De mange unge deltager ivrigt. En af dem fortæller glad: ”Om 3-5 år ser Malawis ungdom helt anderledes ud.” Efter 4 spændende dage med ny viden tager de unge deltagere tilbage til deres egne landsbyer og underviser deres jævnaldrende, så flere unge kan få adgang til viden og værktøjer, der kan ændre deres liv.

Pigernes usynlige problemer

I en naturkatastrofe, som de voldsomme oversvømmelser tidligere i år, bliver noget så naturligt som den månedlige blødning et problem. For når man mister alt til vandmasserne, mister man også tøj, undertøj og bind. Og det betyder, at pigerne bliver hjemme fra skole, når de har menstruation.

Vi har et særligt fokus på Malawis piger. De kæmper for at få en stemme, en uddannelse, en ligeværdig rolle. Det bliver også tydeligt under en naturkatastrofe, hvor pigers behov skal spille en større rolle. De unge har arbejdet med de emner, der har særlig betydning for piger under en katastrofe, så der fx bliver skaffet bind, trusser og sæbe som en del af nødhjælpen. Lokale mødregrupper fremstiller genbrugelige stofbind, så pigerne kan komme i skole og få en uddannelse på lige fod med drengene.

Tak for din støtte

Tusind tak for din støtte til børnene i Malawi. Det er med din hjælp, vi kan være der for dem, når de er små. Og give dem viden og værktøjer til deres voksenliv. Tak for den hjælpende hånd, du giver dem.

STØT NU